Νέο Διαγνωστικό Κέντρο στην Ρόδο

Μικροβιολογικό και Βιοχημικό Εργαστήριο
Ιατρείο Υπερήχων